توضیح:

این تابع قدر مطلق عدد داده شده را برگشت می‌دهد. عدد می‌تواند صحیح یا اعشاری باشد.
در صورتی که عدد اعشاری باشد با اجرای این تابع نوع داده فرقی نخواهد کرد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار num: یک مقدار صحیح یا اعشاری است که به تابع داده میشود. نمیتوان از اعداد رشته ای استفاده کرد.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد اعشاری یا صحیح

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود