بین ‘text’ و “text” چه تفاوتی وجود دارد؟

جواب: استفاده از دابل‌کوتیشن اجازه می‌دهد که در بین رشته، متغیرها را هم وارد کنیم، اما سینگل‌کوتیشن چنین قابلیتی ندارد. از آنجا که در صورت استفاده از دابل‌کوتیشن، عملیاتی صورت می‌گیرد تا متغیرها را در رشته شناسایی و بازیابی کند، سینگل‌کوتیشن سریع‌تر خواهد بود!

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود