کامنت یا نظر در زبان PHP به یک خط یا چندین خط گفته می شود که قابلیت اجرا شدن را ندارند.
هدف از ایجاد آن اجازه دادن به کسی است که کدهای شما را بررسی می کند یا به شما یادآوری می کند که در هنگام نوشتن این کد چه هدفی را در ذهن داشته اید.
اغلب برنامه نویسان بعد از کدنویسی بخشی از پروژه خود و اتمام آن ممکن است بعد از چند سال برای عیب یابی یا توسعه برنامه به کدهای خود رجوع کنند. زمانی که کدهای شما بدون کامنت نوشته شده باشد شما یا هر شخص دیگر باید زمان زیادی را برای فهم منظور شما از کدنویسی صرف کند. در صورتی که با نوشتن یک کامنت حتی کوتاه این اتلاف زمان از بین میرفت.
هدف دیگر از کامنت نوشتن جلوگیری از اجرای یک کد در زمان اجرای برنامه با هدف تست کد نوشته شده است.
برای مثال ممکن است شما در اجرای پروژه به خطا برخورد می کنید برای تست و عیب یابی می توانید از کامنت استفاده کنید.

 

انواع کامنت

کامنت گذاری به دو روش انجام می شود.

  • کامنت گذاری تک خطی
  • کامنت گذاری چند خطی

 

کامنت گذاری تک خطی

در روش تک خطی زمانی استفاده می شود که شما قصد دارید کامنت خود را بصورت تنها یک خط ایجاد کنید. این به معنی این نیست که در کل فایل تنها یک کامنت وجود دارد. نه.
منظور این است که کامنت های شما بصورت تک خط تک خط صورت می گیرد.
در این روش برای قرار دادن کامنت در ابتدای خط از // یا # استفاده می کنیم.

نحوه نوشتن:

 

کامنت گذاری چند خطی

از این روش زمانی استفاده می شود که قصد داشته باشیم چندین خط کامنت ایجاد کنیم. به جای کامنت تک خطی در ابتدا خط یک */ گذاشته و در انتهای کامنت /* قرا می دهیم.

نحوه نوشتن:

 

نمونه کامنت کد جهت خطایابی

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود