این آموزش نحوه ایجاد یک افکت سایه طولانی سفارشی را در چند دقیقه با استفاده از Adobe Photoshop نشان می دهد. این روش از یک “عمل” سفارشی استفاده می کند که به شما امکان می دهد فوراً از این افکت دوباره در آینده استفاده کنید و در زمان شما صرفه جویی کنید. به طور معمول، ایجاد یک افکت سایه طولانی اغلب شامل شطرنجی کردن سایه است. با این حال، این تکنیک از اشیاء هوشمند استفاده می کند و به وضوح نشان می دهد که چرا آنها یک ویژگی ضروری برای هر کاربر فتوشاپ هستند. بنابراین تا پایان ویدیو می توانید سبک فونت، اندازه و سایر ویژگی ها را به روز کنید و افکت سایه طولانی نیز همراه با متن به روز می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود