در جلسه قبل درباره مبحث ریتم در رابط کاربری صحبت کردیم. اینطور نباید برداشت کرد که ریتم لزوما دارای طرح منظم است بلکه انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

  • ریتم تصادفی یا رندوم
  • ریتم منظم یا regular
  • ریتم متناوب یا variable

ریتم تصادفی یا رندوم چیست؟

در حالت ریتم تصادفی عناصر تکراری بصورت منظم در کنار هم قرار نمی گیرند.
نمونه این نوع ریتم را می توان در زیرمنوی سایت دیجی کالا مشاهده کنیم.
در این تصویر اگر با دقت مشاهده کنید مواردی را بصورت قرمز رنگ درنظر گرفته ایم که با آیتم های زیر آن متفاوت است و دارای فلش و سایز متفاوت است.
اما همین نوع طراحی در بخش های مختلف بصورت گروه گروه منظم با همان ریتم تکرار شده است.

ریتم منظم یا Regular چیست؟

در حالت ریتم منظم عناصر تکراری بصورت منظم و با فاصله مناسب در کنار هم قرار می گیرند.
دوباره به زیر منوهای سایت دیجی کالا دقت کنید که با رنگ سبز مشخص شده است.
البته استفاده از عناصر منظم باعث ایجاد تکرار در طرح رابط کاربری می شود و مناسب نیست چون موجب می شود کاربر در سایت شما یکنواختی را مشاهده کرده و عادت کند.
این نوع ریتم در کنار ریتم تصادفی ترکیب خوبی را ایجاد می کند و موجب می شود کاربر کنجکاو شده و بدنبال قسمت های مختلف سایت شما برود.

ریتم متناوب یا variable چیست؟

در حالت ریتم متناوب طراح رابط کاربری دو المان مختلف را بصورت منظم تکرار می کنیم. مانند خانه های شطرنج که دارای یک خانه سیاه و یک خانه سفید است که یکی در میان تکرار شده است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود