آیا PHP از ارث‌بری چندگانه پشتیبانی می‌کند؟

جواب: خیر، اما Traitها می‌توانند راه حلی برای این کمبود در PHP و زبان‌های دیگری باشند که از ارث‌بری چندگانه پشتیبانی نمی‌کنند.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود