آموزش جامع Git

در طول دوره آموزش گیت (git) سعی داریم روش کار با این ابزار استثنایی را به شکل رایگان به شما آموزش دهیم تا در پروژه‌های خود از آن استفاده کنید.
تعداد قدمی های اصلی: ۱
آموزش جامع Git

قدم های اولیه و اصلی یادگیری Git

آموزش گیت و گیت هاب

آموزش Git

در طول دوره آموزش گیت (git) سعی داریم روش کار با این ابزار استثنایی را به شکل رایگان به شما آموزش دهیم تا در پروژه‌های خود از آن استفاده کنید.


قیمت دوره: رایگان مشاهده دوره